Colaboram cu institutii si firme de prestigiu, dintre care mentionam:

1. Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacau, Facultatea de Inginerie,

2. Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica,

3. ICMET Craiova,

atat pentru organizarea de cursuri, instruiri, expozitii cu tematica specifica cat si proiectarea de transformatoare, subansamble etc.

    Desfasuram activitate proprie de cercetare in domeniul probelor si masuratorilor pentru echipamente diverse. Efectuam probe si masuratori in standul propriu cu aparatura moderna si raspundem oricaror solicitari din partea clientilor.

    Evenimente:

   Participari in calitate de sustinatori si co-organizatori la Conferintele Internationale de Energetica Industriala, care au avut loc la Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’ din Bacau in 2009, 2011, 2014 si in cadrul carora au fost prezentate si abordate o categorie variata de teme privind eficienta energetica, conducerea proceselor energetice. De asemenea, s-au organizat mese rotunde pe teme de interes, urmarindu-se schimbul de opinii, idei, solutii si realizari de ultima ora atat din domeniul energetic, cat si din alte domenii conexe.

    Teme publicate si prezentate:

DURATA DE VIAŢĂ A TRANSFORMATOARELOR ŞI ÎNCĂRCAREA ACESTORA

Traducere şi adaptare a cap. 16 din lucrarea „Transformers” Bharat Heavy Electricals Limited

ing. Şt. Frăţilă, S.C. ELECTRO STANDARD S.R.L. Bacău, martie 2011;

SOLUŢII DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A INSTALAŢIILOR PETROLIERE LA TENSIUNEA DE 1000 V  

Gheorghe Hazi – „Universitatea Vasile Alecsandri” din Bacău, Vasile Rusu – S.C. ELECTRO STANDARD S.R.L. Bacău, martie 2011;

DISPOZITIV DE PROTECŢIE ŞI SEMNALIZARE LA SUPRAÎNCĂLZIRE A MOTOARELOR ELECTRICE

Vasile Rusu, Frunza Ion – S.C. ELECTRO STANDARD S.R.L. Bacău, martie 2011;

DETERMINAREA RANDAMENTULUI MASINILOR ASINCRONE

Jora Rares, Borbea Cristinel - S.C. ELECTRO STANDARD S.R.L. Bacău, mai 2014;

TRANSMITEREA IN TIMP REAL A DATELOR MASURATE CONFORM PROCEDURII DE REPARATIE MASINI ELECTRICE

Jora Rares, Borbea Cristinel - S.C. ELECTRO STANDARD S.R.L. Bacău, mai 2014

    Cursuri organizate:

Curs de perfectionare a personalului OMV-Petrom, specializarea PRAM, mai 2010

    Carti:

Vasile Rusu, Stefan Fratila - MASURATORI SI INCERCARI ALE MOTOARELOR SI TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE, vol. 1, Bacau, martie 2010.

Additional information